OrgPlan

Organizujte a plánujte s námi

OrgPlan je nástroj na plánování a organizaci prioritně určený pro kulturní instituce (kulturní domy a centra, kina), ale je možné jej použít i pro sportoviště a jiné firmy či organizace které se zabývají krátkodobým pronájmem prostor.

Za 13 let existence aplikace (dříve "Knihy pronájmů") jsme našim klientům pomohli naplánovat a zorganizovat přes

66 tisíc krátkodobých pronájmů a akcí

a připravit téměř

5 tisíc smluv pro jejich obchodní partnery

Klíčové vlastnosti

Jak pokračujeme ve vývoji - historie aktualizací

Moduly editace

Vlastnosti každé akce jsou rozděleny do jednotlivých sekcí / modulů přístupných v závislosti na typu akce / pronájmu a uživatelském oprávnění obsluhy

Základní informace Základní informace

Základní informace k pronájmu / akci. Slouží k přiřazení kontaktní osoby a kontaktních údajů, pro obecné poznámky.

Termíny Termíny

Každý pronájem / akce se skládá z několika termínu v jednotlivých prostorech. V tomto modulu editujete obsazení jednotlivých prostor v danných časech a vlastnosti jednotlivých termínů.

Dispozice Dispozice

Modul Dispozice supluje vlastnosti modulu "Základní informace", ale je navíc doplněn o položky které využijete při plánování kina a projekcí. Doplnit zde můžete vlastnosti kopie, formáty a jsou zde pole pro zadání adresy od koho jste kopii přijali a kam ji po skončení projekce máte odeslat. Systém umožňuje také doplnit plastnost KDM a v případě využívání vizuálního programátoru kina jsou zvýrazněny projekce mimo platnost KDM.

Reprízy Reprízy

Reprízy mají podobnou funkci jako modul "Termíny", ale je primárně určen pro editaci filmových akcí. Narozdíl od Termínů pracuje s délkou projekce, takže se zadává pouze počáteční čas. Dále umožňuje u projekce nastavit do jakého dramaturického cyklu spadá a umožňuje měnit parametry projekce (2D, 3D, dabing ...)

Požadavky Požadavky

Ke každé akci máte možnost vkládat požadavky pro jednotlivé organizační složky vaší organizace. Tyto požadavky můžete vkládat z předem definovaných úkonů - tím pádem dojde k jejich přenesení do smlouvy i s patřičnou částkou.

Rozpočet Rozpočet

Systém obsahuje jednoduchou správu rozpočtu. Můžete vkládat a editovat plánované a skutečné příjmy a výdaje a sledovat tak interní bilanci akce či pronájmu. Pokud jste na pronájem uzavřeli smlouvu, máte v této sekci možnost vytisknout podklad k fakturaci.

Přílohy Přílohy

Modul slouží k nahrávání souborů a týkajících se akce/pronájmu (smlouvy s účinkujícími, stageplany...). Pokud jsou sobury uloženy ve formátu PDF, máte možnost je vytisknout jako součást plánu práce.

Upozornění Upozornění

V tomto modulu si můžete vybrat které akce se budou exportovat do Vašeho osobního kalendáře ve formátu iCal. Dále máte možnost označit uživatele, kteří budou e-mailem informováni o změnách provedených u vybrané položky.

Datová analytika Datová analytika

Datová analytika slouží ke sběru a monitoringu individuálních dat ke každé akci/pronájmu. Můžete monitorovat libovolné množství údajů různých datových typů.

Změny Změny

V této sekci jsou uvedeny veškeré operace uživatelů s akcí či pronájmem.

Vizuální editor pro kina

Jedná se o speciální modul prioritně určený pro měsíční programování kina. Celé planování probíhá vizuální formou pomocí myši. Systém umožňuje vyhledávat v již proběhlých projekcích, jednoduše přiřazovat jednotlivé cykly pomocí kontextového menu a v případě potřeby změny času jednoduše reprízu tažením myši umístit do správného časového okna. Součástí programátoru je také vizuální kontrola platnosti KDM (Key Delivery Message) pro dannou reprízu filmu. Celý programátor je řešen formou konfigurovatelného zobrazení. Oproti standardnímu lineárnímu zobrazení akcí má časová osa fixní měřítko a lze ji posouvat tažením myši. V programátoru je možné zadávat pouze filmové akce. Pronájmy ve zvolených prostorech jsou vyznačeny jako zakázaná oblast bez možnosti jakékoliv úpravy (nemůže se stát, že by dramaturg kina manipuloval s komerčním pronájmem).

Plánování festivalů

Festivalový plánovač Vám umožní mít lepší přehled o časovém průběhu jednotlivých akcí festivalu (velikost položek je přímo úměrná délce trvání akce). Podobně jako sloupcové zobrazení umožňuje výběr plánovaných prostor s tím rozdílem, že řádky nereprezentují datumy ale časy jednotlivých festivalových dnů. Mezi dny se můžete pohodlně přepínat pomocí záložek.

Výstupy z aplikace

Aktuálně jsou k dizpozici následující výstupy dat:

Ceník

Aplikace je k dispozici jako služba a její používání není omezeno časově ani počtem současně pracujících uživatelů. Narozdíl od předchozí verze není nutné mít vlastní server a vyřešenou konektivitu. Aplikace je hostována na našich serverech a veškeré starosti o údržbu a zálohy tím pádem můžete nechat na nás.

  Mini Normal Maxi
Maximální počet plánovaných prostor 5 15 Bez omezení
Měsíční poplatek 850 Kč 1600 Kč 2100 Kč
Další funkce
Funkce pro plánování kina (modul Dispozice, Reprízy a promítací plán) +150 Kč / měs. v ceně měsíčního poplatku
Vizuální programátor kina + 150 Kč / měsíc
Modul "Přílohy" - prostor pro 1GB příloh + 150 Kč / měsíc (+50 Kč za každý další GB)
Modul "Datová analytika" + 100 Kč / měsíc
Plánování festivalů + 150 Kč / měsíc

Další poplatky

Aktivace propojení se systémem TICKETWARE 500 Kč
Zaškolení obsluhy 400 Kč / hod.

Ceník je platný od 1. 8. 2017. Nejsme plátci DPH

Kontakt

Zajímá Vás jak to celé funguje nebo si to chcete rovnou vyzkoušet? Ozvěte se nám.

Kde nás najdete?

Hradební 1198
Uherské Hradiště
686 01

(budova Klubu kultury)

Kontakty

Jakub Svozil
608 762 362

Michaela Svozilová
775 141 979

Naši klienti

Spokojení uživatelé OrgPlanu v jeho současné a předchozí verzi

Dům Kultury Uherský Brod Dům Kultury Kroměříži Klub kultury Uherské Hradiště